Vlakbij het 'drie provinciënpunt'

Ontdek Antwerpen,Limburg of Vlaams-Brabant!

Kort een greep uit de vele mogelijkheden in de prachtige omgeving !
We vertellen het u graag verder in onze B&B.
Wees er nu al van overtuigd dat u absoluut zal moeten terugkomen om alles te ontdekken waarvoor u nu te weinig tijd had vrij gemaakt!  

Zeker zien en doen in de omgeving

Averbode Bos en Heide (50 km)
Deze fietstocht doet enkele prachtige bos -en heidegebieden in Noord - Hageland aan. Het startpunt Averbode ligt als het ware op de grens van de provincies Vlaams-Brabant, Limburg en Antwerpen.
U vertrekt aan onze B&B!
De Norbertijnerabdij is zeker een bezoekje waard. De abdij werd gesticht rond 1134 en kende een rijke geschiedenis. In de aanpalende gebouwen worden er vandaag nog boekjes voor scholen gedrukt : wie heeft er in zijn schooljeugd niet Zonnestraal, Zonnekind … en dergelijke gelezen. Het eerste natuurgebied op onze afspraak is Averbode Bos en Heide , met zijn 500 ha, het grootste natuurgebied van het Hageland. Je treft hier ook het Recreatiecentrum "De Vijvers" aan.
fietsknooppunt 25 te Averbode
Wil je in één fietstocht 3 Vlaamse provincies aandoen dan biedt deze tocht de mogelijkheid. Zij brengt je door Laakdal, Herselt, Averbode, Langdorp, Testelt, Diest en Tessenderlo. De hoogtepunten van deze tocht zijn de abdij van Averbode en het begijnhof van Diest.
Laak- en Neteroute
De vallei van de Grote Nete en haar zijrivier de Grote Laak vormt een fraai decor om in te fietsen. Deze Laak- en Neteroute vormt bovendien een prima kennismaking met de Merode, het grensgebied tussen de Antwerpse en Limburgse Kempen en het Hageland. Bijzondere natuurgebieden zijn onder meer Provinciaal Groendomein Hertberg, Goor-Asbroek, het Laakdals Trichelbroek en de Kwarekken. De Laak- en Neteroute serveert verder heel wat opmerkelijk erfgoed, waaronder de kastelen van de familie de Merode in Westerlo, de norbertijnenabdij van Averbode, talloze stemmige kapelletjes en een Klompenmuseum met klompenbelevingspad. Vertrek: Boswachtershuis in Westerlo
Afstand: 49.7 km
Wandelroutes :
1ste wandeling HET VEERLEPAD Afstand : 9 km
Vertrek : Aan de kerk van Veerle-Laakdal
Dit is een wandeling door de gemeente Veerle en Veerle-Heide De wandeling is +/- 9 km lang en heeft zowel verharde als onverharde,maar evenwel goed begaanbare wegen.Vertrekken kan aan de beide kerken je volgd de oranje pijl die geschilderd is op goed zichtbare plaatsen (je hebt natuurlijk ook het plannetje), drangelegenheid is er ook .
Wat kom je tegen :
De markt van Veerle wordt beheerst door de kerk van O.L.V in de Wijngaard, die in baksteen met banden in ijzerzandsteen op een verhevenheid is opgericht. De toren is zes eeuwen ouder dan de kerk, die in 1920 na een brand werd herbouwd en vergroot.
De kerk O.L.Vrouw in de Wijngaard van Veerle
In de 14de eeuw vond men een houten beeld van O.L.Vrouw in het Wijngaardbos in Veerle en de bewoners bouwden aan de dries een kerk gewijd aan O.L.Vrouw. In 1488 werd het eerste kerkgebouw platgebrand en verwoest door de Arenbergse ruiters. In 1515 bouwde men de huidige neogotische kerktoren in donkere baksteen met zware steunberen afgewisseld in bruine ijzersteen. Die stijl werd later de Demergotiek genoemd. Tijdens de middeleeuwen werd de kerk ook gebruikt als toevluchtsoord waar de parochianen zich konden verschansen tegen roofridders. De kerk werd dan volgestouwd met de schamele bezittingen.
In 1627 hing de kerk vol hammen en stonden er 100 jaar lang kisten met huisraad opgeslagen. De kerk stonk als de pest en door een bisschoppelijk protest werden er echte schansen gebouwd en kwam er een einde aan het gebruik van verschuiling in de kerk. In 1910 werd de kerk opnieuw verteerd door het vuur en pas na de Eerste Wereldoorlog werd de nieuwe kerk gebouwd. Het oude koor werd echter zeven meter verder weder opgebouwd om het schip te kunnen vergroten. In de kerk vindt men naast het O.L.Vrouwenbeeld uit de 14de eeuw nog oude beelden van de H. Anna-ten-Drieën uit de 15de eeuw en van de H. Barbara uit de 17de eeuw. De eerste doopvont in Maaslandse blauwe hardsteen dateerde uit de Romaanse periode omstreeks de 12de eeuw en werd in 1818 geschonken aan het Koninklijk museum kunst & geschiedenis.
Ernaast staat het grafmonument van Baron De Zezero die woonde in het kasteel langs de Diestsebaan.
De familie " de Zeredo de Tejada" bewoonden het kasteel in Veerle (nu rusthuis "de Wingerd") - Raymond was de laatste - hij overleed in 1938 - o.a. het kasteel werd eigendom van de kerkfabriek. Vanop zijn monument kijkt hij nu uit op het markplein van Veerle.
Graftombe baron Raymond Zerezo de Tejada
De eerste telg Joseph Vincent van het oude Spaanse geslacht speelde een belangrijke rol in de geschiedenis van Veerle. Hij werd in 1793 in Diest geboren en overleed in 1868 in Veerle. Joseph Vincent bouwde het kasteel in 1849 langs de Diestsebaan. Het grafmonument van de familie is gemaakt in 1888 door de Antwerpenaar Lud. Mortelmans. In mei 1895 werd er een half verheven beeldhouwwerk geplaatst in het gestoelte van de kerk. Na de kerkbrand schonk de laatste baron Raymond nog twee altaren en een klok aan de kerk. In 1920 liet hij een nieuw rood marmeren hoofdaltaar plaatsen door architect Lemaire.
Dorpspomp in Veerle
Op het marktplein van Veerle staat nog één van de weinige in de Kempen bewaarde openbare pompen. Deze hardstenenpomp werd in 1877 opgericht in een neobarok stijl en diende om de dorpskom van gezond drinkwater te voorzien. De vierzijde sokkel, met gemeentewapen, wordt geflankeerd door ronde hoekzuilen en beëindigd door een gebogen fronton met scheepsvormige sluitsteen. De ronde zuilschacht met ringen, boven op de sokkel, wordt bekroond door een vierkant kapiteel met siervaas.
Tegenover het sobere oorlogsmonument, dat u aan het einde van het park vindt, vertrekt een straat die naar een woonwijk klimt. Via een veldweg langs de rand van het Wijngaardbos komen we aan een bidplaats. Hier zou het miraculeuze lievenvrouwenbeeld gevonden zijn dat in de kerk vereerd wordt.
U daalt tot bij de verkeersweg Diest-Geel, die wordt overgestoken. Wat verder gaan we de Herseltseweg in om zo via de Schansstraat te komen tot de bossen Peieren. Ze strekken zich uit tot ver op het grondgebied van de buurgemeente Herselt, waar ze ook het Elsschot worden genoemd. Toen de jonge schrijver Alfons de Ridder, die graag in de streek van Westerlo kwam wandelen, naar een pseudoniem zocht, koos hij de naam van Willem Elsschot. Een karrespoor voert ons in de loofbossen.
Tot aan de beek wandelen we tussen eik. Daar ontdekt men een romantisch plekje waar de Rode Laak zich een weg baant door het bos. Eenmaal in de open ruimte passeren we de historische Drossaardhoeve. Even over de grensweg met Herselt lopend, maakt het Veerlepad een kronkel langs de Nonnenhoeve en achter een laag kapelletje, 't Rozenhoedje. Even ontwaren wij recht voor ons de abdijtoren van Averbode. Langs akkers en door een dennenbos komen wij weldra voorbij de St.-Jozef-Werkman kerk van Veerle-Heide. Een eind verder slingert ons pad door het beschermde broekbos De Werft, waar andermaal de Rode Laak wordt overgestoken om in de richting van de gemeentelijke sporthal het centrum te bereiken. ik wens iedereen een prettige wandeling

2de wandeling Het Meerlaarpad Afstand : 7 km
Vertrek : Sportterreinen De Vloed in Vorst-Laakdal groene pijlen volgen
Vanaf de sportterreinen op de Vloed vertrekken wij evenwijdig met de Grote Laak langs de Lindestraat en De Heuvels. Voor de kruising met de rijksweg Geel-Tessenderlo loopt deze smalle weg mooi door de velden. Na de kruising wordt de weg breder en komen wij in een woongebied. Wij volgen een beetje verder heel even maar de Meerlaarstraat en slaan daar links een hoge weg in die dwars door de weiden en velden loopt. We bereiken het Verboekt en de dreef Hoeve van Gemp, zo genaamd omdat dit gebied sinds 1290 eigendom was van het klooster van Gemp. Van in de 14de eeuw stond hier een kloosterhoeve, die het hele gebied errond ontgon. Later maakt deze hoeve plaats voor het kasteel Meerlaar (het Wazinghuis uit het TV-feuilleton "De Heren van Zichem"). Het kasteel werd gebouwd in de 19de eeuw en behoorde toe aan de familie Schollaert. Het ligt in een mooi park en ernaast ligt een camping. Al wandelend bereiken wij het kasteel en wij verlaten het langs een dreef waarin een mooi kapelletje staat, Schollaerts kapelletje. We volgen het Verboekt naast de autoweg en wandelen langs de kleinstraat, een stukje Nieuwstraat en Heistraat. We nemen een paadje links tot aan de Kerk van Klein-Vorst.Deze neogotische kerk werd in 1910-1912 opgericht op de plaats van de vroegere kerk. Ze is toegewijd aan Sint-Niklaas. Even volgen we de Geelsebaan richting Geel. Aan de linkerkant van de weg ligt een stoep die overgaat in een fietspad-wandel-weg en de wijk indraait. We volgen dit kronkelend voetpad tot we aan de Merlaarstraat komen. (Het kasteel van Merlaar)
3de wandeling Het Klompenpad afstand 9.0 km
witte pijlen volgen
Vertrek in Eindhout aan het klompenmuseum, links de Sint-Lambertusstraat in. Na ca. 100m het eerste kruispunt rechts af richting Oude Tramlijn. Na 100m links aanhouden naast een kapelletje. Volgend kruispunt ca. 400m rechtdoor. Aan volgend kruispunt ca. 300m naar rechts geklinkerde weg, Kapelleberg, volgen. Baan blijven volgen. Na ca. 500m naar links de Heustenstraat in, dan volgend T-kruispunt rechtdoor, volgend T-kruispunt naar rechts de Schuitbroekstraat in. Aan T-kruispunt naar links in de Goorstraat richting Ossenstal. Ossenstal links laten liggen en tot aan het beekje gaan, daar naar links. Naast het beekje de weg blijven volgen tot achter het domein Ossenstal, hier een smal paadje rechts direct het groen in tot aan het bruggetje, hierover gaan en dan rechtdoor tot aan de Langedijk, T-kruispunt zandweg met betonbaan. daar naar rechts, na ca. 200m naar links de Waterstraat in. Na ca. 500m achter elektriciteitscabine links straatje in (mooi natuurgebied). Na ca. 600m komt men in de Paviljoenstraat en deze rechts volgen, de Grote Baan oversteken, rechtdoor langs de Kleine Laak tot aan de Pestendijk, T-kruispunt hier links richting Meerhout. Na ca. 400m links de Veedijk in en rechtdoor terug de Grote Baan oversteken. Rechtdoor de Beemden volgen. Na ca. 500m T-kruispunt rechts de Bergstraat in, kruispunt rechtdoor Bergstraat blijven volgen, deze straat gaat over in een zandstraat aan T-kruispunt met grote baan rechts de Oude Vorstseweg volgen. Na ca. 50m links de Oude Tramlijn in, over de parking, tot aan het kruispunt, hier rechts de Sint-Lambertusstraat in.
Mariapark

Het initiatief voor de bouw van het Mariapark met Lourdesgrot ontstond in 1935 ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de aarts-broederschap van O.-L.- Vrouw van het H. Hart.

Het Smisbos, gelegen op de hoek van de Abdijstraat en de Herseltsebaan, bleek een geschikte plaats voor de aanleg van het park dat eigenlijk als een ‘ommegang’ moest fungeren zoals men dat ook in vele andere bedevaartsoorden kende.

Naast de grot werden langs de ‘ommegang’ 7 staties opgericht.
Kroningskapel
De Kroningskapel werd opgericht in 1912 op de zandheuvel ‘Kijkuit’ ter herrinering aan de grote Kroningsfeesten van Onze-Lieve-Vrouw van het H. Hart in 1910. Op Pinkstermaandag 27 mei 1912 werd de eerste steen van de kapel gelegd.

Het ontwerp komt van de Leuvense beeldhouwer Uytvanck. Onder het voorportaal is bovenaan een fresko aangebracht dat de kroningsceremonie voorstelt.

Boven het altaar zien we in halfverheven beeldhouwwerk de Kroning van Maria tot Hemelkoningin.
Kapel van het Heilige Kruis (zwart kapelletje)
In de onmiddellijke omgeving van de Kroningskapel staat de kapel van het H. Kruis. Deze kapel werd gebouwd in 1844.

De kapel is voorzien van een driehoekig fronton met de tekst: “Mijn Jezus Barmhartigheid”.

In de volksmond wordt deze kapel het “zwart kapelletje” genoemd omdat volgens oudere mensen deze kapel steeds zwart berookt was door de duizenden kaarsen die er jaarlijks geofferd werden.
De Weefberg
Er wordt reeds melding gemaakt van deze heuvel in archieven daterend van 1228, dan nog “Mons de Wehu” genoemd. Tijdens deze periode werd er op deze heuvel zand afgegraven en ijzerzandsteen ontgonnen, gebruikt in talloze bouwwerken in de buurt.
Deze ontginning bracht ook historische werktuigen in silex aan het licht, stille getuigen van een oeroud verleden.

Op de hellingen van de Weefberg bevinden zich vooral naaldbomen en Amerikaanse eiken, die in de winter prachtig verkleuren. Volgens de oude kaart van Ferraris (1775) was de Weefberg vroeger volledig ingenomen door loofbossen.

De naaldbomen die momenteel voorkomen zijn vooral de Grove den en de Corsikaanse den, die verschillen van elkaar door de dichtheid van de kruin, de Grove den heeft een luchtige kruin, de Corsikaanse den een dichte kruin.
Dicht bij het natuurgebied "De Merode". Het natuur- en stiltegebied van Gerhagen in Tessenderlo ligt op wandelafstand. Van hieruit is het de ideale uitvalsbasis voor wandelaars en fietsers. De bewegwijzerde wandelpaden doorkruisen een zeer ruim bos- en heidegebied.Fietsers hebben bijna onbeperkte mogelijkheden via het fietsroutenetwerk dat leidt langs de mooiste plekjes van Vlaams Brabant, Antwerpen en Limburg. Verder kan je het gebied van de Merode, het gebied tussen Nete en Demer, het land van de Witte van Zichem en Ernest Claes ontdekken. De wandelroute naar het "stiltegebied" Gerhagen is voorzien van een rolwagenpad. De Demerbroekroute combineert een aantal bezienswaardigheden met doe-opdrachten voor kids: meer info op volgende link: http://www.demerodeonline.be/
De abdij van Averbode is zeker een bezoekje waard. In de abdijwinkel vind je typische streekproducten. De stad Diest ligt op fietsafstand en zal zeker bekoren door het gezellige marktplein en het oude begijnhof. Het bedevaartsoord Scherpenheuvel, met zijn basiliek, is sinds jaar en dag een toeristische trekpleister. De typische kraampjes in de straten stralen een unieke sfeer uit.
Links:
http://www.abdijaverbode.be/nl/
http://www.demerodeonline.be/welkom/Pages/default.aspx
http://www.scherpenheuvel-zichem.be/index.aspx?SGREF=235
http://www.fietsnet.be/routeplanner/default.aspx
http://www.valleivandegrotenete.be/VVV/images/stories/download_logieslijst/wandelen_en_fietsen_2013.pdf
http://www.plattelandscentrumkempen.be/

Erfgoedwandeling 'Scherpenheuvel, de zevenhoekige stad'
Scherpenheuvel-Zichem is een toeristische attractie rijker: de erfgoedwandeling 'Scherpenheuvel, de zevenhoekige stad'. De wandeling volgt het traject van de oude stadswallen van Scherpenheuvel langs infopanelen, een evocatie van de drie verdwenen historische stadspoorten en tegels die de oude sterpunten markeren. Via de erfgoedwandeling wordt het erfgoedverhaal van Scherpenheuvel cultuurhistorisch en toeristisch ontsloten.
Scherpenheuvel, de zevenhoekige stad
Scherpenheuvel is het bekendste bedevaartsoord van Vlaanderen. Iedereen kent de vele mirakels toegeschreven aan Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel. Dat Scherpenheuvel ook een uniek ontstaansverhaal heeft, is minder gekend. Uit dankbaarheid voor hun overwinning op de protestanten, bouwden de katholieke aartshertogen Albrecht en Isabella in 1604 het kleine bedevaartsoord op de ‘scherpe heuvel’ uit tot een stad. Zowel de nieuwe stad als de kerk kregen een zevenhoekig grondplan als eerbetoon aan Maria. De stad, met zeven bastions, versterkte grachten en drie stadspoorten, werd een mariale citadel: een religieus bolwerk van de strijdende katholieke kerk tegen de protestanten.
Erfgoedwandeling
De erfgoedwandeling volgt zoveel mogelijk het traject van de oude stadswallen. In het centrum herinneren de Noorder- en Zuidervest aan de oude stadsgrachten. Achter het Oratorianenklooster, langs de buitenzijde van de Rozenkransweg, heeft het stadsbestuur de oude voetweg terug toegankelijk gemaakt in functie van de erfgoedwandeling. Via deze voetweg kunnen bezoekers de oude stadsgrachten, die enkel daar nog zichtbaar zijn, bewonderen, zonder de pelgrims die zich op de bidweg bevinden, te storen.
De erfgoedwandeling leidt de bezoeker langs zeven infopanelen, die de rijke geschiedenis van de stad toelichten. Ook de drie voormalige stadspoorten liggen op het traject van de wandeling. Er zijn geen historische overblijfselen meer van de vroegere stadspoorten, daarom werd op de locatie een moderne interpretatie van de poorten geplaatst. Via deze poorten betreed je het historische stadscentrum van Scherpenheuvel.

Brochure ‘Scherpenheuvel, de zevenhoekige stad’
De ontstaansgeschiedenis van de stad wordt toegelicht in een extra brochure. Dit boekje bevat zowel het religieuze als het historische verhaal.
De brochure kan je gratis verkrijgen bij de dienst toerisme.
Kinderwandeling ‘Sterrentocht’
De kinderen worden tijdens de wandeling op een speelse manier uitgedaagd de zeven hoeken van de stad te zoeken. Speciaal voor hen werd het spel ‘Sterrentocht’ ontworpen, gratis te verkrijgen bij de dienst toerisme.
De oplossingen kan je nadien hier raadplegen.
Luisterwandeling ‘Zes inwoners over hun Scherpenheuvel’
In zes korte reportages vertellen zes inwoners over hun Scherpenheuvel.
De reportages verhelderen je kijk op het Scherpenheuvel van nu. Je kan ze zowel thuis beluisteren als meenemen tijdens de wandeling. Je kan de MP3-bestanden gratis downloaden.
• Rob Jacquemyn, architect, vertelt over de stadsarchitectuur
• Luc Van Hilst, pastoor, vertelt over de bedevaart
• Michael Hanne, archivaris Basiliek, vertelt over de oratorianen
• Jef Beutels vertelt over de Rozenkransweg
• Gust Deflem vertelt over de kaarsen
• Eddy Tuerlinckx vertelt over de kraampjes
Smartphone applicatie
Er is een smartphone applicatie (android en iPhone) die gratis kan worden gedownload.
Info
Dienst toerisme, Basilieklaan 16, 3270 Scherpenheuvel, 013 77 20 81, toerisme@scherpenheuvel-zichem.be

KANOVAREN
Wil je met met je vrienden of familie een kanotocht maken, dan is Kanocenter de place to be.
Mogelijke routes: Zichem – Aarschot of . Aarschot – Werchter Tijd: 2 tot 3 uur
Prijs: Kano : 15 euro/persoon
http://www.kanocenter.be/

Railbike of spoorfiets In Tessenderlo
http://www.vvvtessenderlo.be/
VVV@tessenderlo.be
In Tessenderlo kan je fietsen op het spoor. De spoorfietsen of railbikes bieden plaats aan vier personen, waarvan er twee trappen en twee achterop genieten van het Limburgse landschap.
Na een parcours van 4 km stop je bij het Albertkanaal. Daar is een kort oponthoud dat aangenaam wordt ingevuld. De zitplaatsen worden gekeerd en de terugtocht van ongeveer 20 minuten weer aangevat. Voel je een fietsende locomotief en trap door bos en hei, beemd en wei. De trip kan je koppelen aan een tocht met (gehuurde) fietsen en een bezoek aan bezienswaardigheden in de buurt. Er zijn dagarrangementen op maat van iedereen uitgewerkt.

Gerhagen stiltegebied in Tessenderlo
Wie in Tessenderlo woont, weet het al langer. In Gerhagen hoor je vaak alleen het fluiten van vogels en het ruisen van de bomen in de zachte wind. Een échte oase van rust in ons drukke, lawaaierige leven…
Daarom wordt dit prachtige stukje natuur als eerste in Vlaanderen beloond met een officieel kwaliteitslabel van ‘stiltegebied’. Zo weet iedereen: hier is het heerlijk stil en kan je tot rust komen.
Er zijn twee stiltepaden in Gerhagen die je kan bewandelen (3,5 km of 6 km) en waar je tot rust kan komen op één van de stille elementen die je onderweg tegenkomt. Om helemaal te 'verstillen' kan je in het bosmuseum een stilterugzakje uitlenen met mooie teksten, opdrachten en stille hulpmiddeltjes. Het is trouwens sowieso een aanrader om je wandeling te starten in de geluidscabine van het bosmuseum. Hier kan je ook de gratis wandelkaart van het stiltepad verkrijgen.

VOOR JONG EN OUD
Het klompenpad is gelegen aan hoeve Den Eik te Veerle Laakdal, ook is er een museum over klompen dat bezocht kan worden.Met je klompen aan vertrek je aan het museum en ga je over verschillende ondergronden en hindernissen, echt de moeite waard.
Steeds minder mensen worden vertrouwd met klompen. Na de Tweede Wereldoorlog worden ze massaal vervangen door ander schoeisel. Nu zijn we al zover dat de generaties die nu geboren worden er helemaal niet meer mee vertrouwd zijn. Ook de klompenmaker is een uitstervend ras, alhoewel … Dat geldt niet voor dit museum. Sinds 1988 bestaat in Laakdal een Klompenmuseum.
Sam de oudste klompenmaker van Europa maakt nog regelmatig klompen in het museum, dit op 92 jarige leeftijd.
ADRES: Grensstraat 45
2430 Veerle - Laakdal
http://www.klompenmuseum.be/

De Merode, prinsheerlijk platteland
De Vlaamse Landmaatschappij kocht het 1.500 ha grote domein aan van Prins de Merode om dit open te stellen voor het grote publiek met bescherming van de meest waardevolle natuur- en landschapsgebieden.
Er wordt een landinrichtingsproject uitgebouwd waarbij ook een toeristische en recreatieve structuur wordt voorzien en waar bezoekerscentra, erfgoedevenementen en verblijfsarrangementen in dit gebied worden voorzien.
Dit gebied ligt op het drieprovinciënpunt Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant en betrekt 6 gemeenten Scherpenheuvel-Zichem, Geel, Laakdal, Herselt, Tessenderlo en Westerlo.
Vele naaldbomen in Veerle-Heide en het Averboods Bos worden stilaan vervangen door heide en vennen. In dit gebied is een mountainbikeroute en een wandelknooppuntennetwerk uitgestippeld.

Dwaallichtjeswandeling
Vertrek en parking: kerk Geel Bel
Bewegwijzering: knooppunten
(wandelnetwerk Kempense Landduinen)
49–54–55–45–46–47–48–33–32–88–
89–28–30–31–32–33–48-49
Ook een fan van wandelen? Dan zit je goed in de Belse Bossen.Door bossen en langs duinen ontdek je hier een uniek stukje Geelslandschap zoals de ganse regio er eeuwen geleden nog uitzag.De Dwaallichtjeswandeling vertrekt aan de kerk van Geel Bel en isgoed voor een 8-tal km puur wandelplezier.Absolute blikvangers op dit traject zijn de Duivelskuil, een voormalige turfput, de Asberg en de Kapucienenberg. Het methaangas dat opborrelt uit het moeras en bij blootstellingaan de lucht soms spontaan ontbrandt, joeg vroeger toevallige voorbijgangers de daver op het lijf. Het leek wel of de duivel ermee gemoeid was. Het verhaal deed de ronde dat de dwaallichtjes de zieltjes waren van ongedoopte kinderen die boven de moerassen zweefden. Zeldzame flora, waaronder de veenpluis, geeft de Duivelskuil een uitzonderlijke ecologische waarde.De Kapucienenberg dankt zijn naam aan de vorm van de kap van de pij van een pater. Aanvankelijk wel 20 meter hoog, maar door de zandwinning in de 20ste eeuw herleid tot een vlakte met aan beide kanten restanten van de vroegere duin. Bij de Asberg is de typische vorm van een parboolduin (steile en minder steile hellingen) nog wel herkenbaar.

Bakkerijmuseum
Op enkele kilometers van het pretpark Bobbejaanland en vlakbij het natuurreservaat De Zegge staat het Bakkerijmuseum, op de plaats waar vroeger de Worfthoeve stond. Deze Worfthoeve was één van de oudste hoeven van Ten Aard, de meest noordelijk gelegen parochie van Geel. De hoeve ontleende haar naam aan de houtsoort “worft”, een soort wilg die vandaag de dag nog wel eens gebruikt wordt om weiden af te bakenen en vroeger zeer gegeerd was door de klompenmaker omdat er klompen van gemaakt konden worden die zeer licht om dragen waren.
Het Bakkerijmuseum werd opgericht door Willy Goossens, in een vroeger leven bakker en nu nog steeds zodanig aan de bakkersstiel verknocht dat hij het bakken niet kan laten.
Hij houdt er dan ook een origineel en zeer gewaardeerd bakkerijmuseum met wafelijzers, broodpenningen, hostie-ijzers, ijs-, chocolade- marsepein- en speculaasvormen en vele andere attributen van de Kempische bakkerskunst op na. Wat de verzameling heel bijzonder maakt, is het bakhuis met allerhande bakkerijmachines. In de schuur bevinden zich een aantal oude voertuigen en karren, die te maken hebben met het vervoer van en naar de bakkerij en de molen.
Adres
Worfthoeven 5, 2440 Geel

Het Klokkenmuseum
Het Klokkenmuseum biedt onderdak aan allerlei horloges en klokken die verzameld werden door Victor Wuyts († 2009) en zijn vrienden. Geen enkele klok die binnenkwam werkte, maar Victor bracht ze allemaal aan de praat.
Deze verzameling is het gevolg van een uit de hand gelopen passie. Jaren schuimde Victor alle rommelmarkten af in België, van de Nederlandse tot aan de Franse grens. De allereerste klok die Victor in zijn verzameling kreeg was een regulateur (een precisie-uurwerk dat meer bedoeld is voor een exacte tijdsaanwijzing dan voor decoratie) die een duivenmelker had gewonnen als eerste prijs voor een vlucht naar Barcelona.
Gedreven door zijn fascinatie voor klokken en uurwerken studeerde Victor drie jaar lang aan het Hoger Instituut voor Uurwerkmakers te Leuven. Het was de enige school in België die erkend werd door Zwitserland. Victor was er de laatste en oudste leerling van professor Huybrechts. In 1998 slaagde hij in zijn eindexamen en ontving het diploma van uurwerkmaker. De collectie van het Klokkenmuseum wordt in stand gehouden door de familie van Victor. Zo brengen zij hulde aan de stichter van het museum.
Het Klokkenmuseum bezit een prachtige collectie klokkenmannen (mensen die overal het uur gingen meedelen). Verder vind je er een uitgebreide verzameling wekkers, waardevolle zakhorloges, boerenklokken, constateurs (om de tijden van de duiven te registreren) en schouwgarnituren waarin horloges zijn verwerkt. Ook de beroemde Westminsters (naar het geluid van de klokken van de Big Ben in Londen) en koekoeksklokken uit het Zwarte Woud behoren tot de collectie.

Praktisch
Het Klokkenmuseum is in de maanden april tot en met september elke zondag van 14 tot 18 uur toegankelijk. Scholen en groepen zijn elke dag welkom na afspraak. Boeking en tarieven via Toerisme Geel.
Adres
Gooreind 94, 2440 Geel

Het Lampenmuseum
De wonderlamp van Aladin? Die niet, maar wel minstens duizend andere lampen staan te kijk in het knusse Lampenmuseum van de familie Binnemans. Wat begon met de vondst van een oude fietscarbuurlamp in een vuilnisbak groeide uit tot een prachtige collectie.
Het museum geeft een overzicht van de geschiedenis van de verlichting vanaf de prehistorie tot aan de opkomst van de elektrische verlichting. Van olielampen en gaslampen tot ‘speciallekens’ als kienspaanhouders en Carcellampen. Je kunt geen verlichtingstoestel bedenken of het staat in het Lampenmuseum. Meer dan voldoende voor een boeiende confrontatie met de geschiedenis van de verlichtingstechniek.

De verlichtingstoestellen uit de verzameling staan gesorteerd volgens werkingsprincipe of brandstof. Naast de kaarsensnuiters, petroleumkruiken en luciferdozen is de uitgebreide verzameling van meer dan 150 fietslampen één van de blikvangers. Andere thema’s die aan bod komen zijn moderateurlampen, mijnlampen en koetslampen.

Praktisch
Het Lampenmuseum kan na afspraak bezocht worden. Ook groepen (maximum 20 personen) zijn welkom. Een rondleiding in het museum duurt ongeveer één uur.

Voor schoolgroepen tot maximum 20 leerlingen werd een deel van het museum ingericht als educatieve ruimte. Leerlingen vanaf de derde graad van het basisonderwijs en leerlingen van middelbare scholen kunnen er kennismaken met de lichtbronnen van onze voorouders. Boeking en tarieven via Toerisme Geel.

Adres
Heimerik 19, 2440 Geel

Militaire Begraafplaats
Het Geelse War Cemetery is één van de weinige Britse militaire begraafplaatsen van de Tweede Wereldoorlog in Vlaanderen die getuigen van de zware gevechten tijdens het bevrijdingsoffensief van de geallieerden in 1944. Vooral de Northumbrian en de Schotse Divisie, resp. de 50ste en de 15de, leden in de omgeving van Geel veel verliezen tijdens de pogingen om het Albertkanaal en het Kempisch Kanaal over te steken. De doden werden begraven in een weide of op de burgerlijke begraafplaats van St.-Dimpna. Na de oorlog werden de lichamen verplaatst naar de huidige begraafplaats waar nu 399 Britten en een Canadees begraven liggen.

Het ontwerp van de begraafplaats is het werk van Philip Hepworth die met enkele eenvoudige ingrepen een stijlvolle site bouwde. De bakstenen gebouwtjes zijn met classicistische elementen in witte natuursteen afgewerkt. Het ‘Cross of Sacrifice’ is centraal tussen de symmetrisch aangelegde perkjes opgesteld. Witte tegels bij de toegang markeren het middenpad. De sobere gedenkplaats wordt opgefleurd met bloemperkjes, struiken en eiken.

De militaire begraafplaats werd in 2009 definitief beschermd als monument. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de artistieke en historische waarde die het kerkhof heeft.

Adres: Tweeboomkes, 2440 Geel

Grafheuvel van Baron Coppens

Koning Leopold I en baron Charles Coppens waren meer dan goede vrienden. Als zakenpartners hadden ze een belangrijk aandeel in de ontginning van de Geelse Aard. Via een vernuftig irrigatiesysteem lukten zij erin om van die woeste heidegronden vruchtbare landbouwgronden te maken. De gehechtheid van Baron Coppens aan Ten Aard was zo groot dat hij in de buurt van de Kievithoef een graftombe liet bouwen, waar hij later begraven wou worden. Die grafheuvel is nu de thuis van talloze vleermuizen.

Adres: Baron Coppensdreef, 2440 Geel
Molen van Larum

De Molen van Larum, een houten standaard windmolen met halfopen voet, werd in 1846-1847 gebouwd voor de familie Larumse familie Vandeperre. In 1973 werd de molen aangekocht door het stadsbestuur van Geel die hem enkele jaren later liet restaureren. In 1992 werden zowel de molen als de omgeving beschermd als monument én dorpsgezicht. Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Antwerpen werd de Larumse molen in 2002 opnieuw gerestaureerd.

Adres: Velveken, 2440 Geel

Molen van 't veld

In de Molen van ’t Veld maak je kennis met de geheimen waarmee de molenaar al eeuwen de weg van graan naar brood aflegt. Deze houten windmolen werd in 1796 opgericht in het gehucht Achterheide in Heist-op-den-Berg en in 1823 overgebracht naar het Geelse Elsum langs de steenweg van OLV-Olen naar Geel, even buiten de dorpskom. In 1921 kwam de molen in het bezit van Karel Van de Weyer. Hij was de laatste beroepsmolenaar en liet de molen in 1964 nog grondig herstellen door molenmaker Caers uit Retie. Karel Van de Weyer liet de molen tot aan zijn overlijden in 1987 nog regelmatig draaien en soms ook malen. In 1981 werd de molen opnieuw hersteld en weer maalvaardig gemaakt met hulp van vzw Vrienden van de Geelse Molens, en ingedraaid op 4 en 5 juli 1981.
Teveel buren en te weinig wind brachten het voortbestaan van de houten standaardmolen van Elsum echter in gevaar. Na een opmerkelijke verhuisoperatie in 1993 kreeg deze monumentale brok industrieel erfgoed uitzicht op een nieuw leven langs de Zeggendijk op Geel-Ten Aard op een steenworp van het Bakkerijmuseum. Vlakbij natuurreservaat de Zegge en Bobbejaanland draait en maalt hij als weleer op een vier meter hoge molenwal.
In het authentieke interieur zijn nog vele inscripties te vinden: ”Ik mael met vlijdt en neerstigheid tot dienst van alle menschen maer het doet mij leet omdat ik niet weet te doen voor ieder sijne wenschen. Door mij gesneden G. Plattenborse, 16 mey 1805, geboortich van Thiene.”
In de educatieve ruimte onder de Molen van ’t Veld bevindt zich het legaat van molenmaker Flor Jansen. Je komt er onder meer te weten hoe een molen gebouwd werd. Rondom de molen kan je even uitrusten of gezellig picknicken aan de tafels en banken. Foto's van de molen van je in ons fotoalbum.

Praktisch
Van april tot en met eind september kan je de molen elke zon- en feestdag in de namiddag gratis bezoeken. De gids van dienst is zelf molenaar. Ook groepen zijn iedere dag welkom na afspraak. Boeking en tarieven via Toerisme Geel. Een rondleiding in de molen duurt ongeveer één uur.

Adres
Zeggendijk, 2440 Geel

De Merode, prinsheerlijk platteland
De Vlaamse Landmaatschappij kocht het 1.500 ha grote domein aan van Prins de Merode om dit open te stellen voor het grote publiek met bescherming van de meest waardevolle natuur- en landschapsgebieden.
Er wordt een landinrichtingsproject uitgebouwd waarbij ook een toeristische en recreatieve structuur wordt voorzien en waar bezoekerscentra, erfgoedevenementen en verblijfsarrangementen in dit gebied worden voorzien.
Dit gebied ligt op het drieprovinciënpunt Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant en betrekt 6 gemeenten Scherpenheuvel-Zichem, Geel, Laakdal, Herselt, Tessenderlo en Westerlo.
Vele naaldbomen in Veerle-Heide en het Averboods Bos worden stilaan vervangen door heide en vennen. In dit gebied is een mountainbikeroute en een wandelknooppuntennetwerk uitgestippeld.
 

De Zwarte Markt

De Zwarte Markt, Essenschotstraat 8, 3980 Tessenderlo (Industriezone Ravenshout) is een overdekte markt.

Open alle zondagen van 09.00 tot 18.00, ook paas- en pinkstermaandag. HONDEN NIET TOEGELATEN.

U kunt De Zwarte Markt snel bereiken via verschillende invalswegen naar Tessenderlo.Tijdens marktdagen worden wegwijzers geplaatst.  Wilt u nog meer informatie, dan kunt u bellen naar  013/ 66 15 61, fax 013 67 19 30 of mailen naar info@dezwartemarkt.be 

Zaakvoerder: de heer Gunther Dierckx te bereiken iedere dag na 14.00uur

Markt Tessenderlo

Iedere maandag 08-13.00 uur markt in het Centrum


Abdij van Tongerlo
Zeker een bezoek waard, de mooie abdij heeft verschillende gebouwen die kunnen bezocht worden waar tentoonstellingen doorgaan.

Ook het bekende Da – Vinci Museum kan bezocht worden, waar je het doek van het Laatste Avondmaal kan bekijken.

Wandelwegen

Niet minder dan 75 km wandelwegen doorkruisen de gemeente. Een wandelbrochure of een topografische wandelkaart, met bewegwijzerde wandelingen, wijst je de weg.
Zowel een beginnende stapper als een geoefende wandelaar vindt hier zijn gading! De afstanden variën tussen de 5 en 10 km. De Lekdreefwandeling.
De wereldberoemde dreef waar iedereen een ijsje likt!!!

Een 12 km lange tocht van Gerhagen naar Averbode, is een nieuw initiatief van Natuurgebied Gerhagen.

Omdat er vraag is naar kleinere wandelkaarten enkel in Gerhagen, hebben Werkgroep Ecologie Tessenderlo, die het Bosmuseum beheert en VVV Tessenderlo een nieuwe folder uitgebracht. Die is gratis te verkrijgen op tel. 013-35.33.31 en vvv@tessenderlo.be.

Sinds '96 waren er al vier wandelingen: het Rolwagenpad, de Zandberg-, Bos- en Houterenbergwandeling. Die werden nu opgenomen in wandelnetwerk de Merode. Het netwerk beslaat acht gemeenten. De kaart met begeleidend boekje is te koop voor acht euro. Voor de gelegenheid werd een nieuwe wandeling uitgestippeld: Verder zijn er in Tessenderlo nog de twee stiltewandelingen van drie en zes kilometer, ook in Gerhagen, met de pas opgerichte mijmerbank.

 

Gerhagen

Op de vele mooie plekjes die Tessenderlo rijk is, kan de natuurliefhebber naar hartelust wandelen. In het domein Gerhagen zijn vier wandelpaden uitgestippeld met als startplaats en eindpunt 'de zandberg'. Gratis wandelbrochures met kaart zijn te bekomen in het Bosmuseum en het VVV-kantoor. Er is een afzonderlijke folder van de stiltewandeling.

Voor uw wandelingen, hetzij in Gerhagen, hetzij in Ensbergen, staan bolderkarren ter beschikking.
Ideaal voor het vervoer van uw kleinste lievelingen en ook uw bagage. Deze bolderkarren zijn ter beschikking in Ter Scoete en Lindenhoeve in Gerhagen en Cafétaria 't Goor in Engsbergen. Uitleenprijs is normaal 1,00 euro per kar.

Rolwagenpad  1,7 km.

 

 

Voor rolstoelgebruikers is in Gerhagen een rolwagenpad aangelegd op een vlot berijdbare smalle weg doorheen het bos. Het is een kort traject om ook de minder mobiele natuurliefhebber te laten genieten.

 

Boswandeling 7,5 km.

De wandeling voert de recreant door het bos van Gerhagen, langsheen de oeroude vennen van Pinnekeswijer tot op het traject van de oude weg van Diest naar Veerle en de Kempen. In het bos is het nog slechts een smal pad. Waar de wandelaar op de asfaltweg komt en naar rechts afslaat, bevindt hij zich op de meest lugubere plaats van de gemeente: de galgenberg en vlakbij de 'duivelskuil'.. In 1764 werd de vijfkoppige bende van Peter Goet of 'klein Peerken' er gehangen en geradbraakt. Aan de Duivelskuil, gelegen in de weide tegenover de galgenberg, hoorde men merkwaardig klokkengelui, zou een kapel in de grond zijn verzonken en waren rare fenomenen merkbaar: vliegende veulens, dwaallichten, spoken met helle ogen…

Houterenbergwandeling 9,8 km.

De Houterenberg is het hoogste punt van Tessenderlo, de overgang van Kempen naar Hageland. In de flanken van de heuvel zijn lagen ijzerzandsteen aan de oppervlakte te zien. Die steen werd in de middeleeuwen gebruikt voor bouwwerken, zoals het nog bestaande poorthuis van de abdij Averbode, de tiendenschuur en het koorgebouw van de Sint-Martinuskerk. De wandeling passeert langsheen de gemeentelijke visvijver om zo weer te keren naar het hart van Gerhagen.

Gecombineerde wandeling.

De geoefende wandelaar kan de Bos- en Houterenbergwandeling na elkaar afwandelen en bekomt zo een fikse wandeling van 17 km.

Stiltewandeling

Deze tocht van 3,5 km vertrekt aan het Bosmuseum waar je een rugzak kan lenen om met de inhoud de wandeling optimaal te beleven in het teken van de stilte.  In het Bosmuseum is ook een geluidscabine aangebracht waar je leert wat stilte kan betekenen

Andere wandelingen.

De abdij van Averbode is vanuit Gerhagen, zowel door fietser als wandelaar te bereiken. De abdijwandeling voert via de 5 km lange, brede Luikerdreef langsheen het afgebakende recreatieoord 'de Vijvers'. De abdij is een hoogvlieger inzake ééndagstoerisme.

Ook aan het domein Asdonk in Engsbergen kan de wandelaar aan de trekken komen. Hier zijn drie wandelingen uitgestippeld van 2, 4 en 8 km. Info: Toerisme Vlaams-Brabant, tel. 016 26 76 20

Verder zijn er twee niet-bewegwijzerde wandelpaden in de buurt van de Rodenberg en de Houterenberg uitgestippeld. Deze zijn alleen via een padenbeschrijving af teleggen.

Joggen.

Voor wie wandelen wat te traag gaat, kan er gejogd worden. Dat kan individueel of in groep.

Jogging Vzw. De Bosvrienden (jogging Gerhagen): tel. 013 33 32 06.

Schootse joggingclub: tel. 013 67 41 09.


Fietsroutes

In onze gemeente heb je de keuze uit 50km aan fietsroutes: Driepovinciënroute, Laak- & Neteroute, Pater Van Cléroute, fietsknooppuntennetwerk.

Het fietsende Tessenderlo  VVV-kantoor: tel. 013/ 66 17 15; fax. 013/ 67 36 93; e-mail: VVV@tessenderlo.be; website: http://www.vvvtessenderlo.be/

Tessenderlo kan bogen op uitgestrekte natuurgebieden. Om die door de recreant te laten ontdekken, zijn fietsroutes nodig en daar ontbreekt het in de Limburgse Neus niet aan.

Bewegwijzerd:

 • Fietsroutenetwerk Limburg (lus 331-332-334-338): (ca. 42 km) doet Gerhagen en Rodenberg aan.

   

 • Drieprovinciënroute: 56 km voert doorheen drie provincies en zes gemeenten.

   

 • Louis Verbeeckroute: 49 km kronkelt doorheen alle gehuchten van Tessenderlo. Contactpersoon Luc Vermeesen T: 0496 244 192 e-mail: luc.vermeesen@pandora.be

   

 • VTB-VAB-route: 33 km doet enige idyllische plaatsen van de gemeente aan.

   

  Niet-bewegwijzerd: (te volgen via routebeschrijving)

   

 • Limbrafietsroute De 50 km verbinden Tessenderlo, Diest en Scherpenheuvel met elkaar. De bedevaartroute voert de fietser langs mooie afgelegen wegen naar het oord van Maria

   

 • In en om Tessenderlo De 60 km lange route voert de fietsers via de grenzen van Tessenderlo.

   

  Mountainbikers  kunnen ook terecht op een parcours door de 'wilde natuur'. Hiervoor neem je best contact op met de verantwoordelijken van de diverse clubs:

   

 • de Bosprotters: tel. 013 67 51 52.

   

 • de Moosdabbers: tel. 0496 51 48 75.

   

 • MTB-team Looi: tel. 013 66 36 45.

   

 • Wielerclubs WTC Germinal: tel. 013 66 50 43.

   

 • WTC-Hulst: tel. 013 66 48 76.

   

 • WTC Stalen Ros: tel. 013 67 89 31.

   

   

   

info en reservatie

Bed & Breakfast De Kempen
Schrikhoek 26
3980 Tessenderlo
België

Openingstijden:

het ganse jaar na reservatie